Beautiful Romanian actress Irina Petrescu (19 June 1941 – 19 March 2013)

Beautiful Romanian actress Irina Petrescu (19 June 1941 – 19 March 2013)

Beautiful Romanian actress Irina Petrescu (19 June 1941 – 19 March 2013)

You may also like...