Self-shot. Dar-haired Barbie doll from Russia Julia Adasheva

Beautiful Russian model Julia Adasheva

Self-shot. Dar-haired Barbie doll from Russia Julia Adasheva

You may also like...