Merna Kennedy and Charlie

Merna Kennedy, Lita Grey's friend

Merna Kennedy, Lita Grey’s friend