dandelions

Wool painting by Lyubov Khitkova

dandelions