Brazilian Carnival, Rio de Janeiro, 2013

Brazilian Carnival, Rio de Janeiro, 2013

Brazilian Carnival, Rio de Janeiro, 2013